Home to 3.78K users
Who published 13.2K posts

Administered by:

Contact:

info@sclo.nl

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Geen racisme of haat. Elke vorm van racisme of haat verdient geen plek op deze server.
  2. Geen spam. Spammen is niet toegestaan op deze server. Meer weten wat er onder spam wordt verstaan? https://en.wikipedia.org/wiki/Spamming
  3. Respectvolle posts. Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Houd posts en reacties inhoudelijk en respectvol.