Follow

Gisteren, geconcentreerd bezig met iets anders, snel een ingeving op papier gekrabbeld. Papier in broekzak gefrommeld en later onnadenkend broekzak geleegd. Vandaag me herinnerd dat ik aantekening had gemaakt, vuilnisbak omgekeerd en nu heb ik dit. Suggesties?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Mastodon server beheerd door een Nederlandse ontwikkelaar.